Veiligheid, gezondheid en milieu zijn voor de (petro-) chemische industrie en vele andere belangrijke aandachtspunten. Als gevolg van herstructureringen in de industrie wordt het werk steeds meer aan aannemers toegewezen. Hierdoor is de invloed van veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemers sterk toegenomen. Een goede selectie van aannemers is dus cruciaal voor het handhaven of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu. Het diploma vca vol levert een belangrijke bijdrage, omdat het ervoor zorgt dat aannemers die hun VGM-administratiesysteem goed georganiseerd hebben, kunnen worden gecertificeerd. De certificering zelf gebeurt op basis van een checklist, door een certificatie-instelling. Een klant die een risicovolle taak aan een aannemer met een VCA-certificaat toewijst, mag ervan uitgaan dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar worden gebracht. Dit werd reeds aangetoond door een onafhankelijk en objectief onderzoek dat gevoerd wordt door een erkende vca vol certificatie-instelling. Het VGM-toedieningssysteem voldoet aan de minimumvereisten en wordt op een gestructureerde manier toegepast, met constante aandacht voor VGM en met goede resultaten (waaronder een lage frequentie van ongevallen). Een belangrijk aspect van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of de certificaathouder (aannemer) nog steeds voldoet aan alle VCA-eisen. De aannemer staat als het ware “onder toezicht” van de certificerende organisatie die het certificaat heeft afgegeven.

Doel en noodzaak van vca vol

Uit de de checklistvragen blijkt dat vca vol bedoeld is om je bedrijf te onderzoeken op kritieke punten voor veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijke werkwijzen. Als je bedrijf aan de vereiste normen voldoet, kan een VCA-certificaat worden verkregen. Het VCA-certificaat is een handig middel om meteen te laten zien dat je bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de standaardvereisten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Dit zorgt ervoor dat de klant en de contactgever niet allerlei stappen hoeven te ondernemen om te zorgen dat veiligheid, gezondheid en milieu worden beschermd, omdat het al op voorhand is geregeld. Uit het nut van het certificaat blijkt de noodzaak om voor jezelf het certificaat te bezitten. Vanwege het gemak, eisen klanten gewoon het bezit van het VCA-certificaat als voorwaarde voor diegenen die werk voor hen willen uitvoeren. Heb je een eigen aannemersbedrijf of een leidinggevende functie in de bouwsector, dan ben je verplicht het vca vol diploma te behalen. Het vca vol is bedoeld voor bedrijven die werken met een verhoogd risiconiveau (vanuit het oogpunt van de werkgever). Dit werk vindt vaak plaats in fabrieken, installaties en op werkplekken en projectlocaties. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Bouwprojecten
 • Onderhoud van procesbesturingssystemen
 • Onderhoud van elektrische systemen
 • Architecturaal werk
 • Isolatie verwijderen of aanbrengen
 • Industriële steigerbouw
 • Industriële reiniging
 • Verticaal en horizontaal transport (heftruckchauffeurs)
 • Brandweer
 • Veiligheidsagenten
 • Inspectie werk

Het ontstaan van het VCA-systeem

In 1994 werd, om een nationale introductie te vergemakkelijken, het systeem ondergebracht in VCA (CCVD-VCA) als uitvoerend orgaan. Deze stichting beheert het systeem in termen van kwaliteit en houdt toezicht op de juiste toepassing van het systeem en de procedures. Daarnaast is het systeem onder de Raad voor Accreditatie gebracht. Dit om objectiviteit te garanderen, de certificatie-instelling te controleren op voldoende expertise en om te zorgen voor een correcte uitvoering van de procedures en een onafhankelijke klachtenprocedure te bieden. Het voordeel is dat het systeem (het zogenaamde vca vol certificatieschema) ook voldoet aan de eisen van de Europese normen die internationale toepassing vereenvoudigen, waardoor wederzijdse erkenning tussen Europese landen eenvoudiger wordt gemaakt (Europese normen worden nageleefd). VGMbox biedt een unieke cursus om het vca vol te behalen. De cursus bestaat volledig uit films en trekt heel wat cursisten aan. Bekijk de data en cursuslocaties hier  vca-cursus.com.